Falošní diskutéri na internete

V poslednom čase sa naši klienti často stretávajú s fenoménom tzv. falošných diskutérov na ich internetových stránkach. O čo ide? Takýto diskutér je osoba, ktorá si vytvorí falošný účet alebo blog (pod pseudonymom alebo anynomne) na internetovej stránke za účelom publikovania príspevkov, ktorých obsahom je propagácia produktu, služby alebo obchodného mena, ochrannej známky a pod. Cieľom je vytvorenie verejného záujmu o daný produkt či službu, najmä za účelom zlepšenia pozície vo vyhľadávačoch, či vyvolania záujmu spotrebiteľa o daný produkt či službu. Niekedy býva takýchto falošných diskutérov viac, pričom postupujú koordinovane a plánovite, vzájomne si poskytujú odpovede na vlastné otázky, dávajú si odporúčania, zdieľajú “vlastné” overené skúsenosti z praxe a pod.

Z právneho hľadiska ide jednoznačne o nekalú obchodnú praktiku, ktorá je zakázaná podľa § 7 v spojení s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Uvedený zákaz bol implementovaný do slovenského právneho poriadku Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu.

Ako má v takomto prípade postupovať prevádzkovateľ internetovej stránky? Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, prevádzkovateľ nezodpovedá za príspevky diskutérov, ak nevie o ich protiprávnom obsahu alebo o protiprávnom konaní diskutéra a nie je ani povinný sledovať či vyhľadávať potenciálne protiprávne príspevky.

Akonáhle sa prevádzkovateľ internetovej stránky dozvie o protiprávnosti príspevkov, je povinný odstrániť ich z internetovej stránky alebo aspoň zamedziť k nim prístup. Preto je nielen oprávnený, ale zároveň povinný takéto príspevky falošných diskutérov blokovať alebo priamo zmazať. Problematické však býva preukázanie ich protiprávnosti, a to najmä skutočnosti, že ide o falošný profil plateného diskutéra. V takomto prípade, ak prevádzkovateľ nevie protiprávnosť s istotou preukázať, ako osvedčený sa v praxi preukázal postup označovania takýchto príspevkov ako “podozrivých”.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.