Plnenie povinností voči spotrebiteľovi

  • Právne stanovisko upozorňujúce na rozdiely medzi zákazníkom – podnikateľom a zákazníkom – spotrebiteľom.
  • Právne poradenstvo pri predaji tovarov a služieb spotrebiteľom, vzhľadom na špecifiká takéhoto vzťahu.
  • Pravidlá spotrebiteľskej súťaže a hry, propagačnej súťaže, marketingovej akcie, internetového obchodu a pod.
  • Vyhotovenie vzorovej spotrebiteľskej zmluvy.
  • Konzultácie a výklad právnych predpisov ako napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o reklame, zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a pod.
  • Poradenstvo pri označovaní výrobkov a obalov povinnými údajmi a pod.
  • Naše články: