Právne služby pri skončení podnikania

  • Vyhotovenie dokumentácie k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie či s likvidáciou.
  • Zabezpečenie likvidácie spoločnosti a jej výmazu z obchodného registra.
  • Vyhotovenie dokumentácie k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu spoločnosti.
  • Právne poradenstvo v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
  • Naše články: