Právne služby pri začatí podnikania

 • Poradenstvo pri výbere podnikania vo forme živnosti alebo obchodnej spoločnosti.
 • Vysvetlenie rozdielov, výhod a nevýhod medzi podnikaním obchodnej spoločnosti a živnostníka.
 • Poradenstvo pri výbere vhodného typu obchodnej spoločnosti.
 • Konzultácie v otázkach vhodnej štruktúry podnikania a vzťahov medzi spoločníkmi či akcionármi, štatutárnymi orgánmi a pod.
 • Analýza a výklad právnych predpisov týkajúcich sa budúceho predmetu Vášho podnikania.
 • Poradenstvo pri výbere vhodných predmetov podnikania.
 • Založenie obchodnej spoločnosti podľa Vašich požiadaviek.
 • Získanie živnostenského oprávnenia a zastúpenie pri všetkých úkonoch na živnostenskom úrade a obchodnom registri.
 • Zabezpečenie registrácie na daňovom úrade a zastúpenie pri všetkých úkonoch na daňovom úrade.
 • Prevod nami založenej čistej spoločnosti s ručením obmedzeným do 24 hodín (ready-made company).
 • Naše články: