Právo nehnuteľností

  • Vyhotovenie všetkých typov zmlúv týkajúcich sa nadobúdania, prevodu, a iných dispozícií s nehnuteľnosťami (kúpna zmluva na pozemok, dom, zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, darovacia zmluva).
  • Vytvorenie zmluvy o dielo, zmluvy o výstavbe, nadstavbe, a pod.
  • Koncipovanie zmluvy o nájme, zmluvy o podnájme, zmluvy o správe domu.
  • Zastupovanie v územnom konaní, stavebnom konaní a katastrálnom konaní.
  • Vyhotovenie zmluvy o zriadení záložného práva a zmluvy o zriadení vecného bremena.
  • Konzultácie v právnych otázkach týkajúcich sa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a pod.
  • Právne poradenstvo vo všetkých právnych veciach týkajúcich sa nehnuteľností.
  • Naše články: