Právo ochrany osobných údajov

  • Komplexné poradenstvo a implementácia GDPR.
  • Analýza a výklad zákona o ochrane osobných údajov a európskeho nariadenia (GDPR).
  • Školenie zodpovednej osoby, ktorá vo Vašej firme zodpovedá za ochranu osobných údajov.
  • Vypracovanie interných smerníc.
  • Vytvorenie zmluvy o prenose osobných údajov do tretích krajín, zmluvy o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľom, a pod.
  • Naše články: