Predaj a kúpa firmy alebo jej časti

  • Právny audit jednotlivých zmlúv alebo celého podniku či firmy (due diligence).
  • Príprava a pripomienkovanie transakčnej dokumentácie (zmluva o prevode obchodného podielu, zmluva o predaji akcií, zmluva o predaji podniku, kúpne zmluvy a pod.).
  • Zastúpenie pri všetkých úkonoch na obchodnom registri.
  • Zabezpečenie potrebných úkonov na Centrálnom depozitári cenných papierov SR, katastri nehnuteľností a pod.
  • Príprava fúzie a akvizície (zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí), alebo rozdelenia Vašej firmy (projekt rozdelenia).
  • Naše články: